Pla Organització Covid19

A continuació, s’adjunta el Pla d’Organització pel curs 2020-21 adaptada a la situació provocada per la Covid19. Aquesta versió del Pla és de juliol de 2020. Al setembre s’actualitzarà amb la composició dels grups i els últims detalls.