Pla Organització Covid19

A continuació, s’adjunta el Pla d’Organització pel curs 2021-22 adaptat a la situació provocada per la Covid19.