Sensibilització i campanya de Nadal, quart món (recollida d’aliments)