Publicació de llistats

Procés de preinscripció

La Preinscripció per Batxillerat és del 19 al 25 d’abril. Per al curs 2023-24 es farà únicament per internet, la documentació també caldrà que la pugeu a la web de preinscripció. 

El codi de centre de La Salle Congrés és 08007597 

La preinscripció es fa a través del portal de Preinscripció de la Generalitat de Catalunya, hi podeu accedir en el següent link

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/preinscriute/sollicitud/

Cliqueu al quadre que posa “Presenta la sol·licitud de preinscripció” 

Hi ha dues maneres de fer la preinscripció:  

 • Sol·licitud electrònica (cal donar-se d’alta prèviament a IdCat o bé a algun altre sistema de Certificats digitals) 
 • Sol·licitud en suport informàtic 

Per a totes dues opcions és imprescindible tenir a mà la següent documentació

–          DNI/NIE de l’alumne 

–          DNI/NIE del pare/mare o tutor legal 

–          Llibre de família o partida de naixement 

–          Número d’identificador de l’alumne (IDALU/RALC) és una dada obligatòria que han de facilitar els centres on estan escolaritzats actualmente o bé podeu consultar en següent link (http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne

–          Documentació que acrediti els diferents criteris de prioritat al·legats. (Proximitat del lloc de treball, discapacitat, família nombrosa/monoparental 

 Coses a tenir en compte del formulari de preinscripció: 

 • Els primers dies és possible que el sistema en algun moment es bloquegi, torneu-ho a provar al cop d’una estona o al dia següent. 
 • Us recomanem posar més d’una opció de centre 
 • Comproveu que heu posat correctament el codi de centre de l’escola on està cursant la ESO 

Calendari: 

 • 19 al 25 d’abril de 2023: presentació de sol·licituds 
 • 22 de maig de 2023: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional 
 • 22 al 29 de maig de 2023: presentació de reclamacions 
 • 2 de juny de 2023: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions i sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts 
 • 8 de juny de 2021: llista ordenada 
 • 22 de juny al 3 de juliol: Matrícula 

Trobareu la informació més detallada als documents adjunts 

Per a qualsevol dubte i/o aclariment relacionat amb preinscripció podeu trucar-nos al 93 243 01 33 o enviar un correu electrònic a secretaria@congres.lasalle.cat