Preinscripció Batxillerat

Publicació de llistats

Un cop publicada la llista amb el barem provisional, si no hi esteu d’acord podeu presentar reclamació del 9 al 15 de juny des de la consulta de resultats telemàtica, on podreu emplenar un model de reclamacions i  adjuntar la documentació que correspongui. En el cas que la persona interessada no hagi sortit a la llista amb la puntuació provisional, també podrà presentar una reclamació des del mateix web Fes el seguiment de la teva sol·licitud

Procés de preinscripció

La Preinscripció per Batxillerat és del 11 al 17 de maig. Per al curs 2021-22 es farà únicament per internet, la documentació també caldrà que la pugeu a la web de preinscripció. 

El codi de centre de La Salle Congrés és 08007597 

La preinscripció es fa a través del portal de Preinscripció de la Generalitat de Catalunya, hi podeu accedir en el següent link

Cliqueu al quadre groc que posa “Presentar la sol·licitud a qualsevol modalitat del batxillerat”; a la següent pantalla accediu on posa “Per internet” 

Hi ha dues maneres de fer la preinscripció:  

  • Sol·licitud electrònica (cal donar-se d’alta prèviament a IdCat o bé a algun altre sistema de Certificats digitals) 
  • Sol·licitud en suport informàtic 

Per a totes dues opcions és imprescindible tenir a mà la següent documentació

–          DNI/NIE de l’alumne 

–          DNI/NIE del pare/mare o tutor legal 

–          Llibre de família o partida de naixement 

–          Número d’identificador de l’alumne (IDALU/RALC) és una dada obligatòria que han de facilitar els centres on estan escolaritzats actualmente o bé podeu consultar en següent link (http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne

–          Documentació que acrediti els diferents criteris de prioritat al·legats. (Proximitat del lloc de treball, discapacitat, família nombrosa/monoparental 

 Coses a tenir en compte del formulari de preinscripció: 

  • Els primers dies és possible que el sistema en algun moment es bloquegi, torneu-ho a provar al cop d’una estona o al dia següent. 
  • Us recomanem posar més d’una opció de centre 
  • Comproveu que heu posat correctament el codi de centre de l’escola on està cursant la ESO 

Calendari: 

  • 11 al 17 de maig de 2021: presentació de sol·licituds 
  • 8 de juny de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional
  • 9 al 15 de juny de 2021: presentació de reclamacions
  • 18 de juny de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions i sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts
  • 23 de juny de 2021: llista ordenada

Trobareu la informació més detallada i alguns aclariments puntuals als documents adjunts 

Per a qualsevol dubte i/o aclariment relacionat amb preinscripció podeu trucar-nos al 93 243 01 33 o enviar un correu electrònic a secretaria@congres.lasalle.cat 

Més informació a https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/inici/