Batxillerat concertat

El Batxillerat és una etapa educativa postobligatòria que facilita l’accés a la Universitat i a Cicles Formatius de Grau Superior. A La Salle Congrés, amb cinc línies per curs, s’hi poden cursar Batxillerat Científic, Tecnològic, de Ciències de la Salut, Humanístic, Social i Econòmic.

Hi ha un bon grapat d’arguments per triar el nostre centre a l’hora d’estudiar aquesta etapa. Som una escola especialitzada en batxillerat que posem els anys d’experiència al servei de l’alumnat. Així, doncs, els podem oferir un ensenyament d’alta qualitat que es tradueix en bons resultats a les PAU. L’horari facilita la conciliació dels estudis amb altres activitats com les extraescolars i deixa temps als estudiants per invertir a casa la dedicació necessària per garantir el seu èxit acadèmic. Tot aquest procés sempre es fa supervisat a través d’una tutoria personalitzada, que té al darrere un equip de professors cohesionat i experimentat. El Batxillerat de La Salle Congrés compta de gran reconeixement al districte de Sant Andreu  i als districtes propers, dels quals acollim un bon nombre d’alumnes.

Pla d'estudi

Matèries comunes Matèries de modalitat Matèries específiques

Matèries comunes

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera (anglès)
 • Educació física
 • Religió
 • Filosofia
 • Història de la Filosofia
 • Història d'Espanya
 • Treball de recerca

Matèries de modalitat

Científic

 •  Matemàtiques
 • Física
 • Química

Tecnològic

 • Matemàtiques
 • Física
 • Dibuix Tècnic

 Ciències de la Salut

 •  Matemàtiques
 • Química
 • Biologia

 Humanístic

 • Llatí
 • Història del món contemporani
 • Literatura universal
 • Història de l’art
 • Literatura castellana
 • Literatura catalana

 Social

 • Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials
 • Història del món contemporani
 • Literatura Universal
 • Geografia
 • Literatura castellana
 • Literatura catalana
 • Història de l’art

 Econòmic

 • Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials
 • Economia 
 • Empresa i disseny de models de negoci
 • Geografia

Matèries específiques

1r

 • Italià
 • Francès
 • Alemany
 • Biomedicina
 • Psicologia
 • Programació
 • Funcionament de l'empresa
 • Formació i orientació laboral
 • Ciutadania, política i dret
 • Creació literària
 • Problemàtiques socials
 • Matemàtica aplicada
 • Reptes científics de física i química
 • Reptes científics de biologia i geologia 

2n

 • Alemany
 • Francés
 • Italià
 • Robòtica
 • Estada a l'empresa
 • Població i prosperitat ODS 1-10
 • Entorn sostenible ODS 11-15
 • Pau, justícia i corresponsabilitat ODS 16-1

Coneix més del Batxillerat

El centre forma part d’una gran xarxa d’escoles de La Salle presents a tot el món, per a les quals l’educació en interioritat i en valors és el pilar del nostre Caràcter Propi.