Reforç extraescolar

A La Salle Congrés oferim el servei de classes de reforç extraescolar per als alumnes de l’escola. Les classes de reforç estan impartides per alumnes universitaris, antics alumnes de l’escola, amb excel·lent nivell acadèmic i que estan en contacte directe amb els professors de l’escola. Les classes de reforç extraescolar es fan en grups de 5 a 12 alumnes i consten de 2 hores setmanals per matèria. Les classes s’iniciaran el 4 d’octubre i finalitzaran el 8 de juny i es realitzen a les aules de l’escola, amb mascareta i mantenint la distància de seguerat. Durant el període de vacances escolars de Nadal i Setmana Santa no hi haurà classe. L’horari de classes de reforç és el següent:

 1r de Batxillerat2n de Batxillerat
Matemàtiquesdimarts i dijous de 16h a 17hdimarts i dijous de 15h a 16h
Físicadimecres de 16h a 17h i
dijous de 15h a 16h
dimarts i dimecres de 17h a 18h
Químicadimarts i dijous de 17h a 18hdimarts i dijous de 16h a 17h
Matemàtiques aplicades a les Ciències Socialsdimarts i dimecres de 15:30h a 16:30h

El preu d’aquest servei és:

  • Per 1 matèria: 55 € al mes, d’octubre a maig, i 27 € el mes de juny.
  • Per 2 matèries: 100€ al mes, d’octubre a maig, i 50 € el mes de juny.
  • Per 3 matèries: 135 € al mes, d’octubre a maig, i 75 € el mes de juny.

Aquests imports es cobraran juntament amb el rebut mensual de l’escola. Si l’alta es realitza entre el dia 1 i el 15 (ambdós inclosos) del mes, es cobrarà el mes sencer. Si l’alta es realitza entre el dia 16 i el 31 (ambdós inclosos) del mes, es cobrarà mitja mensualitat. Per donar-se de baixa del servei caldrà comunicar-la per escrit abans d’acabar el mes. Un cop iniciat el mes, es cobrarà el servei en el rebut mensual i es tindrà dret a participar de les classes durant aquell mes. Podeu fer la inscripció entregant a Secretaria el formulari d’inscripció degudament complimentat. Esperem que aquesta oferta respongui a les vostres necessitats.

Reforç extraescolar