Preinscripció i Portes Obertes Virtuals

Preinscripció de Batxillerat

La Preinscripció per Batxillerat és del 27 de maig al 3 de juny. Per al curs 2020-21 es farà únicament per internet, a continuació detallem els links i la documentació necessària per a poder dur-la a terme.

Si alguna família no pot enviar la documentació per mail podeu demanar cita prèvia a través del següent link (CITA PRÈVIA), del telèfon 93 243 01 33 o del correu electrònic secretaria@congres.lasalle.cat

El codi de centre de La Salle Congrés és 08007597

La preinscripció es fa a través del portal de Preinscripció de la Generalitat de Catalunya, hi podeu accedir en el següent link:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat

Cliqueu al botó “Començar” que trobareu al costat del tràmit anomenat “Presentar la sol·licitud a qualsevol modalitat del batxillerat”; a la següent pantalla accediu on posa “Per internet”

Hi ha dues maneres de fer la preinscripció: 

 1. Sol·licitud electrònica (cal donar-se d’alta prèviament a IdCat o bé a algun altre sistema de Certificats digitals)
 2. Sol·licitud en suport informàtic

Per a totes dues opcions és imprescindible tenir a mà la següent documentació:

 1. DNI/NIE de l’alumne
 2. DNI/NIE del pare/mare o tutor legal
 3. Llibre de família o partida de naixement
 4. Número d’identificador de l’alumne (IDALU/RALC) és una dada obligatòria que han de facilitar els centres on estan escolaritzats actualmente o bé podeu consultar en següent link (http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne)
 5. Documentació que acrediti els diferents criteris de prioritat al·legats. (Proximitat del lloc de treball, discapacitat, família nombrosa/monoparental

Si feu la preinscripció per sol·licitud electrònica (idcat) només es considera presentada quan, després d’emplenar tot el formulari, s’executa l’opció “enviament” des de l’última pantalla. Quan s’hagin enviat les dades, rebreu un missatge electrònic des d’on es pot obtenir el resguard de presentació de la sol·licitud; en aquest comprovant consta la documentació que cal presentar a l’efecte d’acreditació dels criteris de prioritat, si escau. S’aconsella guardar-ne una còpia.

El tràmit de presentació de la sol·licitud amb suport informàtic s’acaba amb l’enviament per correu electrònic (secretaria@congres.lasalle.cat) del resguard acompanyat de la documentació acreditativa corresponent, escanejada o fotografiada per les dues cares, abans del 4 de juny. Rebreu del centre un correu justificant la recepció de la sol·licitud.

 Coses a tenir en compte del formulari de preinscripció:

 1. Els primers dies és possible que el sistema en algun moment es bloquegi, torneu-ho a provar al cop d’una estona o al dia següent.
 2. Us recomanem posar més d’una opció de centre

Adjuntem un pdf amb alguns aclariments puntuals de la sol·licitud.

Calendari a tenir en compte:

 1. Presentació sol·licituds: 27 maig – 3 juny
 2. Presentació de documentació per correu electrònic: 27 maig – 4 juny
 3. Publicació de les llistes amb el barem provisional: 15 de juny
 4. Presentació de reclamacions al barem provisional: 16 – 18 juny
 5. Publicació de les llistes ordenades definitives: 26 de juny
 6. Publicació oferta final i llista d’espera: 7 de juliol
 7. Matrícula 8 – 14 juliol

Portes Obertes Virtuals

Us adjuntem els vídeos de les Portes Obertes Virtuals de YouTube:

Aquí teniu el llibret informatiu del Batxillerat.

Accés al formulari per deixar-nos les dades de contacte si voleu rebre informació sobre la preinscripció, calendaris…