Accés al Batxillerat

Els alumnes van poder accedir a realitzar un Batxillerat a l’escola, després que el Ministeri d’Educació i Ciència reconegués l’escola com a Filial número 9 de l’Institut d’Ensenyament Mitjà Ausiàs March. A partir d’aquest fet, es van desenvolupar nous equipaments i espais.