Estabilitat en l’alumnat

La xifra d’alumnes es manté entre 270 i 300 alumnes. Montcada aleshores, tenia uns 7000 habitants.