Nova qualificació

El Patronat continua donant suport al col·legi i sol·licita al Ministeri d’Educació Nacional la qualifiació d’entitat “Benéfico-docente de carácter particular”, la qual és concedida.