S’aplica la LOGSE

S’aplica la LOGSE, per la qual s’incorpora l’Educació Secundària Obligatòria, substituïnt l’EGB, el BUP i el COU per Primària, Secundària i Batxillerat. També es crea l’ONG PROIDE (Promoció i Desenvolupament) en favor de la justícia i la dignitat dels pobles oprimits.