Una nova ampliació

El Ministeri d’Educació i Ciència reconeix la Junta del Patronat. Aquest mateix any va tancar el Col·legi de Sant Eusebi (de l’Asland), també regentat per La Salle. L’escola de La Salle es va ampliar amb la construcció de dues noves classes.