Lliurar notes avaluació extraordinària, 2n batxillerat