Lliurar notes avaluació ordinària i treball d’estiu, 1r batxillerat