Els filòsofs del Congrés

Filòsofs del Congrés és un espai de trobada per a alumnes i exalumnes que, fora de l’horari escolar i de forma totalment voluntària, es troben i debaten sobre un tema de caire filosòfic, ètic, social, que prèviament un dels integrants del grup (el professor o un dels nois) ha preparat.

No cal que siguin alumnes amb grans coneixements de filosofia, només cal que tinguin ganes de fer debats, escoltar els companys i expressar les pròpies opinions de manera raonada, de manera que estiguin disposats a modificar les pròpies conviccions i enriquir-les i matisar-les.

La trobada té lloc aproximadament un cop al trimestre. Pel fet d’obrir-se als exalumnes, també és una manera de mantenir el contacte amb l’escola un cop han acabat el batxillerat.