La història del franquisme a través del joc

El franquisme no va ser un joc, però l’aprenem a través d’un joc

Els alumnes de 2n de Batxillerat estan aprenent aquests dies com era la societat i la política del franquisme a través d’una practica de gamificació. La gamificació consisteix en introduir elements i dinàmiques pròpies dels jocs en les unitats didàctiques per tal de fer augmentar l’atenció dels alumnes i la seva capacitat de treball, la qual cosa fa millorar l’assoliment dels objectius educatius plantejats en la unitat.

En el cas del franquisme, els grups classe s’han dividit en 8 grups de 4 o 5 persones. La meitat dels grups són contraris al règim i l’altra meitat són defensors del règim. Els grups defensors del règim són dues famílies polítiques –falangistes i tecnòcrates- i dos cossos policials –els grisos i la guàrdia civil. Els grups contraris són dos grups clandestins –sindicats i terroristes- i assemblees d’estudiants –UB i UAM. Cada grup ha de treballar conjuntament per assolir la finalitat del joc proposada, que pels defensors del règim franquista serà estabilitzar el règim i pels contraris serà desestabilitzar-lo.

Cada grup ha d’anar completant un segut de tasques. Cada tasca realitzada atorga un nombre de punts. Depèn com estigui feta aportarà més punts o menys punts a la seva causa: es realitza exposició, s’ajuden d’articles acadèmics, es presenta en ordinador…

Al llarg de 8 sessions poden anar elaborant les seves proves. Al final de cada sessió, comuniquen al professorat si presenten algun treball o prova la següent sessió. Donat al fet que exposar la feina feta dona punts i és un dels objectius de la metodologia –que els altres companys coneguin la feina feta pels altres grups- la majoria vol exposar els seus treballs. Durant l’exposició dels treballs, el grup no pot fer treball a l’aula sinó que ha d’estar atent a l’exposició.

El temps limitat i la pressió dels altres grups fa que els grups competeixin per presentar  treballs, posant en marxa dinàmiques de treball cooperatiu i de gestió d’equips entre els membres del grup.

Per acabar la unitat didàctica, la última sessió consistirà en un debat al voltant d’arguments a  favor i en contra del franquisme que hauran preparat els grups prèviament.

La dinàmica del joc ha estat ideada pel professor Moisés Bobadilla i ha estat duta a terme pels professors d’Història de 2n de Batxillerat, dels quals forma part en Moisés Bobadilla. Per a més informació podeu accedir a la pàgina web de la dinàmica https://moibobadilla.wixsite.com/franquismejoc