Proves 3a avaluació 1r de batxillerat – Versió actualitzada